Szlam asfaltowy

Bitumer SZLAM ASFALTOWY – zaprawa mineralno-asfaltowa do napraw cząstkowych dróg

Produkt przeznaczony do wykonywania napraw utrzymaniowych powierzchni asfaltowych sposobem na zimno. Bitumer SZLAM ASFALTOWY stosuje się  celu regeneracji zniszczonej powierzchni asfaltu. Materiał świetnie zapobiega destrukcji przypowierzchniowej nawierzchni oraz uszczelnia warstwę asfaltu jeśli nie została na nią nałożona warstwa ścieralna przed zimą.

Zaprawę stosuje się w celu:

  • regeneracji powierzchni asfaltowej
  • uszczelnienia porowatej powierzchni asfaltu
  • zahamowanie destrukcji przypowierzchniowej

Przygotowanie podłoża:

Przed przystąpieniem do pracy podłoże musi być suche lub lekko wilgotne , wyrównane (bez spękań, ubytków, wystających fragmentów), pozbawione wszelkich zanieczyszczeń mogących pogorszyć wiązanie ( tłuszcze, oleje, smary, resztki farby). Szczeliny powyżej 3 mm wypełnić zalewą drogową Flexigum N2.

Prace należy wykonywać w suchych warunkach, przy temperaturze powietrza i podłoża od +5 °C do +30 °C i przy przewidywanym braku opadów do czasu związania. Czas wiązania zależy od temperatury i wilgotności względnej powietrza. Spadek temperatury i wzrost wilgotności może wydłużyć czas wiązania nawet do kilku dni . Nie zaleca się prowadzenia prac przy wilgotności powyżej 80%. W okresie wiązania izolacja musi być chroniona przed przemarznięciem, kontaktem z wodą oraz uszkodzeniem mechanicznym

Uwarunkowania:

Chronić przed przemarzaniem. Przechowywać i przewozić w temperaturze od +5 ˚C do +30˚C. Termin przechowywania w szczelnie zamkniętych, nieuszkodzonych opakowania wynosi minimum 12 miesięcy. Produkt pakowany jest we wiaderka o pojemności: 20 kg.

Informacje ogólne

Masa dylatacyjna to produkt, który służy do wypełniania szczelin i uszczelniania dylatacji narażonych na działanie wody, soli czy olejów. Ze względu na niski module elastyczności, przeznaczona jest do uszczelniania ponadnormatywnych przerw dylatacyjnych i pionowych szczelin dylatacyjnych.

Dwuskładnikowa samorozpływna żywica epoksydowa, która stanowi główny składnik masy dylatacyjnej, gwarantuje wysokiej jakości wiązanie i odporność na uszkodzenia mechaniczne. Masa dylatacyjna jest idealnym rozwiązaniem do zastosowań przemysłowych oraz na dużych powierzchniach, gdzie występuje duża ilość ruchu pieszych czy pojazdów.

Dzięki właściwościom samorozpływnym, masa dylatacyjna gwarantuje łatwe i szybkie wypełnienie szczelin oraz uszczelnienie przerw dylatacyjnych. Wysoka jakość materiału oraz skuteczność wypełniania szczelin i uszczelniania dylatacji narażonych na uszkodzenia sprawiają, że masa dylatacyjna jest jednym z najlepszych produktów na rynku przeznaczonych do tego typu zadań.

Czytaj także: Taśma dylatacyjna – właściwości, charakterystyka, zastosowanie, trwałość

Skontaktuj się z nami!

Tel.: +48 793 707 350