Primer pod masy zalewowe – Primer R

ASFALTOWY ROZTWÓR GRUNTUJĄCY

Bitumer Primer R jest wysokojakościowym rozpuszczalnikowym roztworem asfaltowym z dodatkiem uszlachetniaczy. Służy do gruntowania powierzchni budowli przed nałożeniem właściwej izolacji asfaltowej oraz do konserwacji skorodowanych powierzchni betonowych. Jest masą zwiększającą przyczepność i gruntującą pod masy asfaltowe.

Cechy materiału

 • po wymieszaniu gotowy do użycia,
 • wodoodporny, bezpośrednio po ułożeniu na izolowanej powierzchni jest całkowicie odporny na spłukanie wodą,
 • wysokowydajny, zwiększa przyczepność podłoży do właściwych izolacji,
 • doskonale penetruje w głąb izolowane powierzchnie,
 • do nakładania pędzlem lub szczotką dekarską,
 • posiada dobrą przyczepność do suchych podłoży (beton, papa, eternit, konstrukcje stalowe itp.),
 • po wyschnięciu tworzy jednolitą mocną i elastyczną powłokę odporną na działanie czynników atmosferycznych i korozję biologiczną.

Zastosowanie

Bitumer Primer R jako wysokojakościowy roztwór asfaltowy

doskonale nadaje się :

 • do wykonywania warstw gruntujących i podkładowych pod masy zalewowe na gorąco, papy termozgrzewalne, lepiki,
 • do zabezpieczania betonów przed korozją i wilgocią,
 • do wykonywania skutecznych, systemowych zabezpieczeń, przeciwwilgociowych dachów, stropodachów, wylewek betonowych, piwnic, łaźni, tarasów, ław i fundamentów,
 • do wykonywania powłok antykorozyjnych,

Przygotowanie powierzchni

Podłoże pod powłoki przeciwwilgociowe i przeciwwodne musi być wyrównane (bez spękań, ubytków, wystających fragmentów), pozbawione wszelkich zanieczyszczeń mogących pogorszyć wiązanie ( tłuszcze, oleje, smary, mleczko cementowe). Wszelkie krawędzie należy sfazować, wklęsłe naroża wyokrąglić zaprawą cementową, na stykach powierzchni pionowych i poziomych zastosować fasetę. Wszelkie uszkodzenia podłoża, spoiny, raki, szczeliny wypełnić. Powierzchnie o nieregularnych kształtach, licznych ubytkach lub wypukłościach należy pokryć przed gruntowaniem tynkiem cementowym.

Aplikacja

Przed przystąpieniem do prac roztwór należy dokładnie wymieszać. Masę można nakładać na powierzchnię ręcznie za pomocą pędzla, wałka lub szczotki. Istnieje możliwość nakładania natryskowego.

Warunki pracy

Prace należy wykonywać w suchych warunkach, przy temperaturze powietrza i podłoża od +5 °C do +30 °C Czas wiązania zależy od temperatury (dla temp.20°C pełne wiązanie następuje po 24h) i ruchów mas powietrza. Aby uniknąć uszkodzenia izolowanej

powierzchni np. podczas zasypywania wykopu lub osunięcia gruntu należy poczekać do całkowitego zaschnięcia izolacji i zastosować odpowiednie płyty drenujące lub inne osłony.

Zużycie materiału

zużycie na 1 warstwę 0,2-0,4 kg/m2 (w zależności od rodzaju podłoża)

Skontaktuj się z nami!

Tel.: +48 793 707 350