Bitumer Flexigum N1

Bitumer Flexigum N1 - wysokowydłużalna masa zalewowa na gorąco

Bitumer Flexigum N1 jest masą zalewową na gorąco charakteryzującą się dużą wydłużalnością. Produkt znajduje zastosowanie jako:
– Materiał wypełniający szczeliny w połączeniu beton-asfalt, asfalt- stal
– Świetnie nadaje się jako materiał we wszystkich dylatacjach “pracujących” , w których występują naprężenia poprzeczne i wzdłużne.
– Materiał charakteryzyje się wysoką rozciągliwością i dużą przyszepnością do wszelkiego rodzaju podłoży
– Materiał odporny na działąnie kwasów, zasad i soli.

Skontaktuj się z nami!

Tel.: +48 793 707 350