Primer pod masy zalewowe na zimno- Primbit R

ASFALTOWY ROZTWÓR GRUNTUJĄCY

Bitumer Primbit R jest wysokojakościowym rozpuszczalnikowym roztworem asfaltowym z dodatkiem uszlachetniaczy. Służy do gruntowania powierzchni budowli przed nałożeniem właściwej izolacji asfaltowej oraz do konserwacji skorodowanych powierzchni betonowych. Jest masą zwiększającą przyczepność i gruntującą pod masy asfaltowe.

Cechy materiału:
 • po wymieszaniu gotowy do użycia,
 • wodoodporny, bezpośrednio po ułożeniu na izolowanej powierzchni jest całkowicie odporny na spłukanie wodą,
 • wysokowydajny, zwiększa przyczepność podłoży do właściwych izolacji,
 • doskonale penetruje w głąb izolowane powierzchnie,
 • do nakładania pędzlem lub szczotką dekarską,
 • posiada dobrą przyczepność do suchych podłoży (beton, papa, eternit, konstrukcje stalowe itp.),
 • po wyschnięciu tworzy jednolitą mocną i elastyczną powłokę odporną na działanie czynników atmosferycznych i korozję biologiczną.
Zastosowanie:

Bitumer Primbit R jako wysokojakościowy roztwór asfaltowy

doskonale nadaje się :

 • do wykonywania warstw gruntujących i podkładowych pod masy zalewowe na gorąco, papy termozgrzewalne, lepiki,
 • do zabezpieczania betonów przed korozją i wilgocią,
 • do wykonywania skutecznych, systemowych zabezpieczeń, przeciwwilgociowych dachów, stropodachów, wylewek betonowych, piwnic, łaźni, tarasów, ław i fundamentów,
 • do wykonywania powłok antykorozyjnych,
Przygotowanie powierzchni:

Podłoże pod powłoki przeciwwilgociowe i przeciwwodne musi być wyrównane (bez spękań, ubytków, wystających fragmentów), pozbawione wszelkich zanieczyszczeń mogących pogorszyć wiązanie ( tłuszcze, oleje, smary, mleczko cementowe). Wszelkie krawędzie należy sfazować, wklęsłe naroża wyokrąglić zaprawą cementową, na stykach powierzchni pionowych i poziomych zastosować fasetę. Wszelkie uszkodzenia podłoża, spoiny, raki, szczeliny wypełnić. Powierzchnie o nieregularnych kształtach, licznych ubytkach lub wypukłościach należy pokryć przed gruntowaniem tynkiem cementowym.

Aplikacja:

Przed przystąpieniem do prac roztwór należy dokładnie wymieszać. Masę można nakładać na powierzchnię ręcznie za pomocą pędzla, wałka lub szczotki. Istnieje możliwość nakładania natryskowego.

Warunki pracy:

Prace należy wykonywać w suchych warunkach, przy temperaturze powietrza i podłoża od +5 °C do +30 °C Czas wiązania zależy od temperatury (dla temp.20°C pełne wiązanie następuje po 24h) i ruchów mas powietrza. Aby uniknąć uszkodzenia izolowanej powierzchni np. podczas zasypywania wykopu lub osunięcia gruntu należy poczekać do całkowitego zaschnięcia izolacji i zastosować odpowiednie płyty drenujące lub inne osłony.

Zużycie materiału:

zużycie na 1 warstwę 0,2-0,4 kg/m2 (w zależności od rodzaju podłoża)

Skontaktuj się z nami!

Tel.: +48 793 707 350