Dofinansowania

Bitumer Sp z o.o. uzyskał dofinansowanie w projekcie Mikrogranty dla Przedsiębiorstw na poprowadzenie prac B+R.

Tematem badań jest praca polegająca na:

Opracowanie technologii oczyszczania odpadu wosku butadienowego zanieczyszczonego związkiem cyklododekatrienu, w celu jego wykorzystania jako składnika izolacji, asfaltów, opon, tworzyw sztucznych.

Skontaktuj się z nami!

Tel.: +48 793 707 350