Asfalt w workach – Bitumer Diplax

Diplax jest specjalnym rodzajem mieszanki mineralno-bitumicznej stosowanej na zimno. Może być używany w każdych warunkach pogodowych w temperaturze od -20 oC do +60 oC. Jest przygotowany do natychmiastowego użycia bezpośrednio z opakowania. Nie wymaga użycia żadnego specjalistycznego sprzętu. Naprawy uszkodzeń są bezodpadowe a nadmiar mieszanki można zebrać z powrotem do pojemnika i wykorzystać do innej naprawy.

Wykonywanie napraw nie powoduje przerw w ruchu ulicznym i drogowym, gdyż naprawa trwa bardzo krótko a wykonana nawierzchnia nadaje się do ruchu natychmiast po wykonaniu naprawy. Naprawy można wykonywać w każdych warunkach pogodowych, także w temperaturach ujemnych po uprzednim usunięciu lodu oraz podczas opadów deszczu, bez konieczności usuwania wody.

ZASTOSOWANIE

Asfalt na zimno do ekspresowych, trwałych napraw uszkodzeń dróg o nawierzchniach asfaltowych i betonowych. Do uzupełniania ubytków po robotach instalacyjnych: gazowych, hydraulicznych, elektrycznych itp. Pozwala likwidować uszkodzenia dowolnego kształtu, głębokości i wielkości.

asfalt w workach
1. PRZYGOTOWANIE POWIERZCHNI

Obejmuje usunięcie uszkodzonych fragmentów nawierzchni oraz oczyszczenie ubytku z luźnych części i zanieczyszczeń. Podczas tego etapu prac należy także usunąć spękane fragmenty nawierzchni wokół naprawianego obszaru. Krawędzie powinny być przycięte do pionu ręcznie lub piłą.

2. ODKUCIE SPĘKANEGO ASFALTU

Zniszczony   i   spękany    asfalt w naprawianym miejscu należy odkuć ręcznie lub z wykorzystaniem młota udarowego.

3. OCZYSZCZENIE PRZYGOTOWANEJ POWIERZCHNI

Odkute fragmenty asfaltu należy usunąć z naprawia- nego obszaru powierzchni, a następnie powierzchnię należy odpylić, na przykład poprzez wydmuchanie pyłu sprężonym powietrzem.

4. GRUNTOWANIE POWIERZCHNI MATERIAŁEM EMULBIT SYNTETYK DO GRUNTOWANIA

Gruntowanie wypełnionego ubytku nie jest wymagane. Jednak zastosowanie gruntu zwiększa skuteczność naprawy dzięki zwiększeniu przyczepności Diplax-u do naprawianego podłoża.

5. UŁOŻENIE WARSTWY NAPRACZEJ EMULBIT DIPLAX

Naprawę wykonuje się poprzez wysypanie materiału do naprawianego ubytku. Po wypełnieniu ubytku materiałem DIPLAX warstwę mieszanki wstępnie zagęszcza się ręcznie. Zaleca się aby minimalna głębokość naprawianego ubytku nie była mniejsza niż 30 mm zaś maksymalna grubość pojedyńczej warstwy nie powinna przekroczyć 60 mm po zagęszczeniu. W przypadku wypełnienia ubytków o większej głębokości zaleca się wypełnienie warstwami do maksymalnej głębokości 100 mm. Mieszanka EMULBIT DIPLAX może być nakładana w temperaturze otoczenia od -20oC do +40oC z wyjątkiem okresów intensywnych opadów deszczu lub śniegu. W celu zapewnienia korzystnej urabialności zaleca się aby wbudowywana mieszanka miała temperaturę nie mniejszą niż +5oC.

6. ZAGĘSZCZENIE MIESZANKI EMULBIT DIPLAX

Warstwę mieszanki w ubytku zagęszcza się ręcznie lub mechanicznie. Do zagęszczania ręcznego stosuje się taranek metalowy o macie około 20 kg. Do mechanicznego zagęszczania stosuje się ubijak wibracyjny lub walec stalowy. W przypadku zagęszczania ręcznego grubość warstwy nie powinna przekraczać 30 mm. Górna powierzchnia zagęszczanej mieszanki powinna wystawać od 1 do 3 mm ponad powierzchnię istniejącej nawierzchni. Spadek warstwy naprawczej powinien być zgodny ze spadkiem naprawianej nawierzchni.

7. PIELĘGNACJA I WYMAGANIA

Asfalt w workach wydajność: przy wykonywaniu prac w temperaturze powietrza powyżej +20oC należy wierzchnią warstwę wbudowanej mieszanki posypać piaskiem o granulacji 0/2 lub 0/4 mm. Nie należy pokrywać naprawianego ubytku lepiszczem asfaltowym. Związanie (utwardzenie) mieszanki następuje po odparowaniu lotnych składników. Wyremontowane fragmenty nawierzchni mogą być oddane do użytku natychmiast po wykonaniu naprawy.

Skontaktuj się z nami!

Tel.: +48 793 707 350

Zimny asfalt w workach to specyficzna substancja, której głównym celem jest asfaltowanie małych powierzchni, a także prowadzenie prac naprawczych przy uszczelnianiu dołów drogowych. Asfalt w workach jest niezwykle skuteczny w pracach tego typu, porównując go z konwencjonalnym gorącym asfaltem. Osobliwe właściwości umożliwiają zastosowanie go w wielu miejscach, w których trwałość i szybkość wykonania są wskazane.

 Zimny asfalt w workach

Zimny asfalt w workach to szybka i wysokiej jakości naprawa dróg, chodników, parkingów. Asfalt tego typu charakteryzuje się wydajnością ekonomiczną, czy szybkością użytkowania. Układanie asfaltu tego typu nie wymaga skomplikowanego sprzętu i poważnych prac przygotowawczych, dzięki czemu prace mogą zostać podjęte od zaraz.

Asfalt w workach na zimno służy do łatania, naprawy dziur i pęknięć na drogach. Jest to jeden z najnowocześniejszych materiałów wykorzystywanych do naprawy nawierzchni i budowy tam, gdzie niemożliwe jest zatrzymanie ruchu pojazdów. Wskazane jest stosowanie go  m.in. w:

 • Naprawie fundamentów;
 • Budowie trudno dostępnych odcinków dróg;
 • Naprawie kanałów burzowych;
 • Budowie studzienek;
 • Naprawie terenów rekreacyjnych i innych małych powierzchni.

Właściciele prywatnych domostw często używają zimnego asfaltu do wyposażenia parkingów, podłóg na werandach i altanach, a także konstruowania ścieżek i chodników. Ponieważ zakupiona masa asfaltowa może być używana przez długi czas, jest to idealna opcja do okresowych napraw.

 Asfalt w workach – właściwości

Asfalt w workach, jak sama nazwa wskazuje, produkowany jest w postaci gotowych worków, może być układany zarówno na sucho, jak i na mokro o każdej porze roku. Właściwości zimnego asfaltu to m.in.:

 • Odporność na mróz, przyczepność do różnych podłoży w temperaturach do -25ºС;
 • Możliwość układania ręcznego lub mechanicznego w stanie zimnym, jak i podgrzanym;
 • Nie wymaga rozgrzewania przed położeniem;
 • Może być transportowany na dowolną odległość;
 • Posiada długi okres trwałości;
 • Elastyczny i plastyczny.

Układanie asfaltu w workach

Przystępując do układania asfaltu w workach, należy uprzednio przygotować krawędzie danego otworu, do którego wylany zostanie asfalt. Następnie należy usunąć brud i kurz z powierzchni w celu poprawy przyczepności, nie jest to jednak obowiązkowy etap. Kolejnym krokiem jest osuszenie powierzchni palnikiem, potraktować ją gorącym bitumem i wyłożyć asfalt na zimno lub na gorąco – zależnie od indywidualnych predyspozycji. Jeśli dany wykop jest zbyt głęboki, zimny asfalt należy układać 3-4 warstwami, a następnie zagęszczać każdą warstwę.

Grubość materiału nawierzchniowego zależy od przeznaczenia nawierzchni:

 • W przypadku chodników wystarczy warstwa asfaltu 3-4 cm;
 • Dla obszarów o ruchu kołowym zalecana grubość to co najmniej 5-7 cm;

Układana mieszanka na zimno nie wymaga użycia ciężkiego sprzętu do ubijania. Prosta technologia układania asfaltu w workach zapewnia trwałość mieszanki na gorąco przy zachowaniu łatwości użytkowania mieszanki mineralno-asfaltowej. Asfaltowa mieszanka w workach reprezentuje najwyższą jakość, zarówno pod względem użytych do jej produkcji materiałów, jak i sposobu wykonania i użytkowania, odnajdując swoje miejsce przy mniejszych, oraz większych pracach konserwacyjnych i budowlanych. Mieszanka mineralno asfaltowa jest jedną z najpopularniejszych na rynku. Koszt przesyłki ustalamy indywidualnie.

Suchy asfalt w workach

Suchy asfalt w workach to specjalna forma asfaltu, która jest przechowywana i transportowana w formie suchej mieszanki w workach lub pojemnikach. Takie rozwiązanie jest przydatne w przypadkach, gdy nie jest możliwe transportowanie gotowej mieszanki asfaltowej, na przykład z powodu odległości między miejscem produkcji a miejscem zastosowania, lub gdy wymagana jest mniejsza ilość materiału.

Asfalt drogowy w workach składa się z granulowanego asfaltu, wypełniaczy mineralnych i dodatków, które są odpowiednio zmielone i wymieszane. Taka mieszanka jest pakowana do worków o różnej wadze, w zależności od potrzeb. Na zimno masa bitumiczna jest odpowiednia m.in. wypełniania ubytków i łatania dziur.

Aby przygotować suchy asfalt do użycia, worki z mieszanką są otwierane, a następnie mieszanka jest rozpuszczana w odpowiedniej ilości gorącej wody lub emulsji asfaltowej. Po dokładnym wymieszaniu, otrzymuje się gotową mieszankę asfaltową, którą można nakładać na powierzchnię drogi.

Sprawdź także: https://bitumer.pl/masa-bitumiczna/