Asfalt upłynniony

Asfalt upłynniony to bitum rozpuszczony w węglowodorze aromatycznym, nafcie lub innym rozpuszczalniku. Standardem jest rozgrzanie bitumu w celu obniżenia jego lepkości a następnie wymieszanie go z odpowiednią frakcją węglowodorową. Otrzymany w ten sposób roztwór bitumiczny znajduje zastosowanie jako materiał gruntujący, dodatek upłynniający do bitumu lub materiał służący jako warstwa gruntująca kruszywo przed nałożeniem kolejnych warstw asfaltu. W zależności od potrzeb końcowego klienta używany jest odpowiedni rozpuszczalnik.

Roztwory szybkowiążące

RC30

bitumer dokument

RC800

bitumer dokument

Roztwory średniowiążące

MC30

bitumer dokument

MC800

bitumer dokument
Asfalt upłynniony Bitumer

Asfalt upłynniony BITUMER

Masa zalewowa na zimno Bitumer Flexigum PU

Dwuskładnikowa masa bitumiczno-poliuretanowa tworząca trwale elastyczną i odporną na czynniki chemiczne masę mocującą i przenoszącą naprężenia. Bitumiczna masa zalewowa na zimno produkowana na bazie wysokiej jakości bitumu modyfikowanego polimerami oraz poliuretanem. Materiał jest elastyczny w każdych warunkach pogodowych, odporny na działanie wody, soli, słabych kwasów. Posiada bardzo dobrą przyczepność do podłoży mineralnych i asfaltowych.

Bitumer Flexigum PU znajduje zastosowanie jako:

  • masa mocująca szynę, jako otulina praz podlew
  • do wykonywania trwałych i elastycznych szczelin dylatacyjnych między płytami betonowymi a elementami wykonanymi ze stali
  • wypełnienie szczelin znajdujących się między pasem drogowym a szyną
  • do ciągłego sprężystego mocowania szyny jako podlew
  • do wypełniania połączeń typu beton-beton
  • wypełniania fug, szczelin, pęknięć i dylatacji w silnie pracujących nawierzchniach asfaltowych i betonowych ( np. krawężniki na mostach).
  • wypełniania fug „pracujących” na mostach stalowych i betonowych oraz innych nawierzchniach charakteryzujących się silnymi ruchami

Skontaktuj się z nami!

Tel.: +48 793 707 350