Asfalt – co to jest i jakie są jego rodzaje?

Asfalt to uniwersalny materiał stosowany w budownictwie, który może występować w formie płynnej lub stałej. Ponadto asfalt ma silne właściwości wiążące i może przybierać barwę od brązowej do czarnej. Materiał ten jest głównym składnikiem mieszanek mineralno-asfaltowych powszechnie wykorzystywanych do budowy nawierzchni asfaltowych. A co jeszcze warto wiedzieć o Asfalcie? Czy asfalt jest szkodliwy? Z czego powstaje asfalt?

Asfalt — budowa i proces produkcyjny

Trudno wyobrazić sobie dzisiejszy świat bez utwardzanych przy użyciu asfaltu dróg. Jest to bowiem rozwiązanie stosowane z powodzeniem na całym świecie. Sukces asfaltu wynika przede wszystkim z jego termoplastycznych właściwości oraz wysokiej odporności na działanie wody, a sam asfalt składa się z takich elementów jak:

  • asfalteny
  • żywice
  • oleje

Z czego robi się asfalt? Do produkcji asfaltu można wykorzystać metodę destylacji bezpośredniej, utleniania asfaltów lub komponowania asfaltów. Co ważne w trakcie tego procesu uwalniają się substancje o nieprzyjemnym zapachu i potencjalnie toksycznym działaniu. Dlatego zazwyczaj zakłady produkujące asfalt znajdują się z dala od osiedli mieszkaniowych oraz muszą stosować się do norm i limitów emisyjnych określonych przepisami prawa.Potocznie asfaltem nazywa się także asfaltobeton, czyli mieszankę mineralno-asfaltową używaną do budowy nawierzchni dróg, w której asfalt używany jest jako lepiszcze wiążące kruszywa.

Czytaj także: asfalt w kostkach, jakie ma właściwości?

Z czego składa się nawierzchnia drogowa?

Nawierzchnia drogowa jest zwykle zbudowana z trzech warstw mineralno-asfaltowych. Na samym wierzchu znajduje się warstwa ścieralna, po której jeżdżą samochody. Ta część nawierzchni musi odznaczać się odpowiednimi parametrami, aby była odporna na duże obciążenia i działanie czynników atmosferycznych. Bezpośrednio pod warstwą ścieralną położona jest warstwa wiążąca, która ma za zadanie efektywnie przenieść naprężenia powstające na powierzchni drogi do warstw umieszczonych poniżej. Natomiast poniżej znajduje się warstwa podbudowy zasadniczej, która spełnia funkcję konstrukcji nośnej. Podbudowa może składać się z warstwy wzmacniającej i warstwy wyrównawczej, a na samym dole pod podbudową umieszcza się solidną warstwa podłoża.

asfalt

Asfalt- rodzaje

Asfalt można podzielić na naturalny i ponaftowy. Przy czym asfalt naturalny występuje w przyrodzie, ale jest zbyt twardy, żeby można go było wykorzystać do budowy dróg. Dlatego taki asfalt jest stosowany jako dodatek do asfaltów ponaftowych, aby korzystnie wpłynąć na ich właściwości. Natomiast asfalt ponaftowy może być stosowany do budowy dróg lub do wytwarzania mas używanych w budownictwie na przykład do produkcji papy, czy mas stosowanych przy projektowaniu specjalistycznych izolacji. Dodatkowo wśród asfaltów drogowych można wyróżnić takie rodzaje jak:

  • asfalty konwencjonalne
  • asfalty drogowe twarde
  • asfalty wielorodzajowe
  • asfalty modyfikowane polimerami

Obecnie istnieje również możliwość pozyskiwania asfaltu z recyklingu, czyli ze starych nawierzchni drogowych. Jednak nie jest to rozwiązanie idealne, ponieważ obróbka takiego asfaltu może powodować zwiększoną emisję szkodliwych substancji do atmosfery.

Gdzie najlepiej zamówić asfalt?

Chcąc zamówić wysokiej klasy mieszankę na potrzeby firmowe, warto zapoznać się z ofertą renomowanego producenta asfaltów. Tym bardziej że wyspecjalizowane firmy mogą sprzedawać asfalt w różnej formie. Klienci mogą zatem wybrać asfalt konfekcjonowany w wygodnych beczkach o pojemności 200 ml. Co ważne tak przygotowany produkt jest współcześnie z powodzeniem stosowany jako dodatek do recyklera lub jako środek do zabezpieczania krawędzi technologicznych.

Innym praktycznym produktem jest asfalt upłynniony, który może znaleźć szerokie zastosowanie jako materiał gruntujący, dodatek upłynniający do bitumu, a nawet materiał tworzący warstwę gruntującą kruszywo. Co więcej, asfalt upłynniony to elastyczny materiał charakteryzujący się wysoką odpornością na działanie takich czynników jak woda, sól czy słabe kwasy.

Kolejnym ciekawym produktem jest asfalt w workach, czyli mieszanka, którą można bez problemu stosować na zimno i to niezależnie od panującej pogody. Ponadto asfalt w workach jest gotowy do natychmiastowego użycia bez konieczności korzystania ze specjalistycznego sprzętu. Dlatego szukając idealnej mieszanki do szybkiej naprawy nawierzchni lub uzupełniania ubytków po robotach instalacyjnych, warto zdecydować się na niezwykle wydajny asfalt w workach.

Podsumowując, asfalt drogowy w zależności od jego rodzaju i formy sprzedaży może mieć bardzo różne zastosowanie. Dodatkowo jest to wciąż nieoceniony materiał powszechnie stosowany w budownictwie drogowym. Jednak, aby asfalt dobrze spełniał swoją rolą i był bezpieczny w użytkowaniu, należy stosować produkty pochodzące ze sprawdzonych źródeł i odznaczające się najlepszymi możliwymi do uzyskania parametrami. Jest stosowany do budowy nawierzchni dróg, do produkcji papy oraz jako materiał izolacyjny ( lepik asfaltowy ). Należy także mieć na uwadze, że długoterminowa stabilność materiałów ropopochodnych ( z ropy naftowej)  jest wyróżniająca. Górna granica penetracji zgodna z normami UE.

Mieszanka mineralno asfaltowa bitumer może zostać wysłana w dowolne miejsce. Koszt przesyłki jest ustalany indywidualnie.

Pozostałe informacje

Produkcja asfaltu odgrywa kluczową rolę w tworzeniu nawierzchni asfaltowych. Współcześnie coraz częściej stosowane są asfalty modyfikowane, które posiadają lepsze właściwości niż ich tradycyjne odpowiedniki. Aby zapewnić jakość produktów, producenci stosują systemy zakładowej kontroli produkcji.W procesie układania nawierzchni, asfalt stanowi rodzaj lepiszcza, które pozwala na łączenie różnych warstw nawierzchniowych w jednolitą całość. Ważne jest, aby wylać nawierzchnię drogową w sposób równomierny i solidny, aby zapewnić jej trwałość i bezpieczeństwo dla użytkowników drogi.Dostawy mieszanki muszą przychodzić regularnie i zgodnie z zapotrzebowaniem, aby produkcja asfaltu mogła odbywać się bez zakłóceń. Systematyczne kontrole jakości mieszanki i procesu produkcyjnego pozwolą na uzyskanie produktu najwyższej jakości i zapewnienie użytkownikom drogi bezpieczeństwa i komfortu podczas jazdy.Sprawdź także: