Włókna celulozowe

Włókna celulozowe – Greencel

Włókna celulozowe bez dodatków modyfikujących. Stosowany jako spoiwo do wytwarzania mastyksu grysowego (SMA) asfaltu porowatego (PA), konstrukcji budowlanych, jak również wytrzymałych warstw wiążących.

Zastosowanie:

  • mastyks grysowy (SMA)
  • zapobieganie rozdzielania mieszanki podczas transportu i w czasie układania
  • zapobieganie wypływowi spoiwa z kruszywa mineralnego

Zalety:

  • spoiwo sieciujące bez dodatków modyfikujących
  • stabilny w transporcie
  • lekki
  • dobrze rozprowadza się w masie
  • sprawdzony zagęstnik, podwyższający reologię mieszanki

 

L.p. Właściwości fizyczne i chemiczne Wartość
1 zawartośc celulozy 80%
2 srednia długość 2000 μm
3 wilgotność 2-3%
4 sciężar nasypowy 50-70 g/l
5 pH 8

Więcej na temat włókien celulozowych.

włókna celulozowe

Skontaktuj się z nami!

Tel.: +48 793 707 350