Promotory Adhezji

Promotor adhezji PAD+

Dodatek do mieszanek mineralno-asfaltowych na zimno i na gorąco zapewniający silną przyczepność między bitumem a kruszywem. Promotor PAD+ pomaga uzyskać wysoki stopień obtoczenia kruszywa bitumem co przekłada się na zwiększenie odporności na wodę utwardzonej mieszanki.

Dzięki zastosowaniu PAD+ produkt charakteryzuje się:

  • optymalnym obtoczeniem ziarna, ograniczając zużycie bitumu w mieszance
  • zapewnia aktywne działanie powierzchniowe ograniczając czas mieszania
  • pomaga w szybkim uzyskaniu jednorodnej mieszaniny
  • redukuje negatywny wpływ cyklu zamrażania i rozmrażania na uzyskana nawierzchnię
  • redukuje koszty utrzymania i późniejszych napraw nawierzchni

Więcej na temat asfaltu przeczytasz tutaj – Asfalt – co to jest i jakie są jego rodzaje?

Skontaktuj się z nami!

Tel.: +48 793 707 350

Adhezja- co to?

Adhezja jest to proces, w którym dwa różne materiały przywierają do siebie. Może to być na poziomie molekularnym lub makroskopowym. Adhezja jest odpowiedzialna za wiele zjawisk w naturze i technologii, takich jak przyleganie wilgoci do powierzchni czy utrzymanie spójności kompozytów. Adhezja może być wywołana różnymi mechanizmami, w tym oddziaływaniami van der Waalsa, wiązaniami wodorowymi, siłami elektrostatycznymi i chemicznymi. Na przykład, kiedy malujesz ścianę, farba przylega do ściany (adhezja), a jednocześnie molekuły farby przylegają do siebie (kohesja), tworząc jednolitą powłokę.